லட்சியம் ஊக்கத்தை உருவாக்கும், ஊக்கத்தால் உயரிய எண்ணங்கள் மலரும்!

Having impressed with these lines from APJ, I thought of composing and sharing it. லட்சியம் ஊக்கத்தை உருவாக்கும், ஊக்கத்தால் உயரிய எண்ணங்கள் மலரும்! உயரிய எண்ணத்தால் உழைப்பு திறன் பெருகும், உழைப்பு நற்செயல்களுக்கு ஆதாரம் ஆகும்! மனதிலே நல்லொழுக்கம் இருந்தால், நடத்தையில் அழகு மிளிரும்! நடத்தையில் அழகு இருந்தால் குடும்பத்தில் …

Think before you buy a plot or flat in India!

Since, I came to Oxford, it surprises me to see about an effective and efficient administrative system here. Oxfordshire County Council. Last month, I have expressed my experience on the topic called “ No Horn Campaign – India”. It attracted good public …

Oxford, education system, rules, effective administration. copy and paste to India

Travel to  Oxford. Just received Visa entry confirmation on 26th, I just booked a ticket through Emerald Airways, Chennai. I got fabulous offer of one way to London, via Mumbai Midnight flight. The flight was full. Plan of purchase on …

Raja Sir 71, Tree plantation event

It was a great opportunity paying back to the music. Yes, music of isaignani illayaraja’s  is always a medicine. His music heals the heart and mind.  His music is a best companion when alone, drive and travel. On June 2nd …