பிரிந்துவிட்ட நட்பு, சேவையும் மனைவியும்.

பிரிந்துவிட்ட நட்புகாத்திருப்பது  கண்கள் மட்டுமல்ல, என் இதயமும்தான்.கண்கள் தூக்கத்திற்க்காக,  நீ  கனவில் வருவாய் எனஇதயம் உன் அன்பிற்காக, நீ வாசலில் வருவாய் என ————————————————————கடற்கரை மணலில் நம் நட்பை எழுதி வைத்தேன் கடல் அலை வந்து எடுத்து சென்றது, அழகான முத்துக்கள் எனக்கே சொந்தமென்று.———————————————————– என் கண்ணிருக்குத்தான் எத்தனை வெட்கம்அவர் விலகி சென்றபின்தான் வெளியில் எட்டிப்பார்கின்றது. …

Yavarum Nalam – Madhavan, Director Vikram K Kumar

யாவரும் நலம் – மாதவனின் துனிச்சல், திரு.விகரம் கே . குமாரின் திறமை நான் என் மனைவியை இந்த திரைப்படத்திற்க்கு அழைத்துச்செல்கிறேன் என்றுகூறி விட்டு, அழைத்துச்செல்லாமல் தனியாக சென்று பார்த்த படம். படம் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் ஓரு கட்டத்தில் மனைவியை அழைத்துவராதது நல்லதே என்று நினைத்தேன், ஏன் என்றால்  திறைக்கதையும் அதை படமாக்கிய விதம், …