Trademarks, Reply awaited against the office objection where Examination report dispatched by 31/07/2017

Reply awaited againnt the office objection where Examination report dispatched by 31/07/2017

7-Nov-16 ” ACCOUNTS IS NOTHING BUT ONLY LOGIC, CONCEPT, ANALYSIS & REVISION”
0 27-JUL-1 ” AMRIT KALASH”
15-Jun-17 ” L.R. LILLY RESORT ”
5 27-JUL-1 ” RUPALI-KADAM KADAM HAMSAFAR”
1 27-JUL-1 ” Shaktiman Sona”
1 27-JUL-1 ” SUPER STAR GOLD”
2-Jul-16 ” THE PATIALA KKITCHEN ”
4-Mar-17 “00”
29-Jul-17 “2 VITA”
29-Jun-16 “2gether”
2-Jul-16 “905 BASMATI RICE”
23-Jun-17 “A HEALTHY START”
4 11-OCT-1 “AAROGYA”
10-Sep-16 “AG”
15-Jun-17 “Aggarwals Shah ji Hardware”
4-Jun-16 “Akash” BOAM BOAM
5 28-JAN-1 “AKHIL BHARATIYA VAISH SAMAJ”
27-Jul-17 “ALASKA”
6-Jun-16 “ALMIGHTY”
27-Feb-17 “ALTUSH”
1-Jul-16 …